Florin Cîntic

Florin Cîntic (semnătură de autor Florin Cântec). Eseist şi istoric al culturii, cu studii de filosofie şi istorie la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi (1986), de istorie şi civilizaţie europeană la Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris (1992) şi management cultural în Danemarca (1996). Doctor în istorie intelectuală la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, sub conducerea acad. Alexandru Zub (2002).
Director al Arhivelor Naționale Iași. Profesor univ. asociat la Univ. “Al.I.Cuza” din Iași, expert UE în management cultural, Visiting Scholar la New York University (2004) si Fulbright Visiting Professor la Chicago University (2005-2006).
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, a publicat numeroase studii ştiinţifice, eseuri şi articole în publicaţii academice sau reviste de cultură din ţară şi străinătate.