Prof.univ.dr. Laura Vasiliu

Laura Vasiliu este profesor la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi şi muzicolog specializat în analiza muzicii moderne universale, de asemenea, în muzicologia generală a acestei perioade. A publicat cărţi, printre care Articularea şi dramaturgia formei muzicale în perioada modernă. 1900-1920, Muzicologia şi jurnalismul. Prezenţa muzicii clasice în media românească de după 1989 şi studii de muzicologie (reunite in antologia Formă, stil, personalitate. Studii de muzicologie). A participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale: „George Enescu” International Musicology Symposium, 2003, 2005, 2997, 2011; WESAS International Conference on ACOUSTICS& MUSIC, THEORY & APPLICCATIONS, 2010, 2012; Music in Central Europe Today:Where to?, AMGD, Cluj-Napoca, 2011; International Musicology Congress, Timişoara, 2012, 2014; International Musicological Conference: Musical Romania and the neighbouring cultures. Traditions, influences, identities, Iaşi, 2013; a susţinut conferinţe, cursuri deschise (Iaşi, Breaza, Varşovia), a condus proiecte de cercetare, a realizat emisiuni de radio şi a publicat articole de critică muzicală în diferite reviste de cultură sau de specialitate.